Enscape_2022-06-08-03-15-49-1.png

南港巨鑽之星​

220607_Taipei_Nangang a2_edited
220509_SNG Concept RP19
論文摘要
DSC07359
DSC07206
IMG_8800

階段

概念設計

類別

​住商混合

年份

2022

項目位置緊鄰台北市東戶大門計畫區中的南港展覽二館,設計概念延續二館造型屋頂起伏的天際線,以「摺紙」藝術創作,從天橋開始串聯到基地整體立面,猶如鑽石的切割面體,持續散發光芒。

地點

​台北 南港

建築面積

40,989 m²

了解更多>>

220607_Taipei_Nangang a.jpg
220607_Taipei_Nangang a3.jpg
220607_Taipei_Nangang a4.jpg
擷取.JPG
220607_Taipei_Nangang a5.jpg
Enscape_2022-06-08-02-51-34.png