220706_Taipei_Nangang_final5.jpg

南港 山水墨

​綜合體開發

220706_Taipei_Nangang_final3_edited
論文摘要
DSC07359
DSC07206
IMG_8800

階段

概念設計

類別

​住商混合

年份

2022

項目位置緊鄰台北市東戶大門計畫區中的南港展覽二館,設計概念延續二館造型屋頂起伏的天際線,以「摺紙」藝術創作,從天橋開始串聯到基地整體立面,猶如群山連起,行人動線如同流水般的穿梭其中,成為本區一幅動態山水畫。

地點

​台北 南港

建築面積

40,989 m²

220706_Taipei_Nangang_final2.jpg
擷取.JPG
220607_Taipei_Nangang a.jpg
220706_Taipei_Nangang_final6.jpg
220706_Taipei_Nangang_final.jpg